STARŠÍ NÁSTROJE

P i a n i n a

Řekněte mi, jestliže hledáte nějaké starší piano. Buď mám přesně to, co hledáte nebo vám mohu zprostředkovat piano z okruhu mých zákazníků, popř. vám při koupi takového nástroje poradím.

Žádné strachy ze starých pian: právě piana z let 1920 až 1940 mají často zejména krásný zvuk. Velmi často mají i krásný vzhled. Takové nástroje jsou k mání dle zkušeností od 10.000,- do 20.000,- korun, vyjímečně za 30.000,- Kč. Předpoklad ovšem je, že jsou naladěny na komorní "A", správně regulovány a udržovány. Pokud využijete nabídky starších nástrojů v novinových inzerátech a jsou nabízeny za méně než 10.000,- Kč, počítejte s tím, že nejsou naladěny na komorní "A" a ani řádně udržovány. Počítejte také s tím, že do nich budete muset ještě investovat dalších 10.000,- až 20.000,- Kč, ale mnohdy i hodně přes 30.000,-Kč. K tomu připočítejme dopravu. I takové vydání se ovšem může vyplatit, pokud je podstata pianina zachována.

Nekupujte starší piano bez jeho odborného posouzení: příliš velké je zklamání, když se vámi právě získaný šperk ukáže jako nenaladitelný, anebo cena jeho následné opravy neúměrně přesahuje částku, kterou jste vydali na jeho pořízení!

20 let není pro piano žádné stáří! 15 až 20 let stará piana mají hodnotu skoro jako nová (technicky vzato). Malá piana z této doby jsou k mání zpravidla za 20.000,- až 30.000,- Kč. Trend k malým pianům (pianinům) nastoupil v 60-ých letech. Vzhledem k jejich malé výšce (do 1,10 m) nezní tyto nástroje nikdy tak plně, jako pianina vysoká cca 1,30 m. Pro začátečníky ovšem představují rozumnou alternativu proti dražším a hodnotnějším nástrojům.

Obecně platí:

Ruce pryč od starých anglických pianin.

Ruce pryč od pianin s horními dusítky. Poznáte to tak, že jejich ovládání je vedeno dráty vnějškem mechnaniky nad kladívka, která skoro nevidíte. Byla vyráběna do roku 1920, ačkoliv již tenkrát byla rozšířená technika se spodními dusítky. Pro tyto nástroje platí to stejné, jako pro anglická pianina.

Nástroje se spodními dusítky (moderní mechaniky) poznáte tak, že vidíte kladívka a dusítka jsou poloskryta pod kladívky.

 

 

K l a v í r y

U klavírů v zásadě platí to stejné, co u pianin. Toto téma je však v Česku bohužel obecně méně frekventované, proto se jím také zabývám jen okrajově.

Jsou mnohem rozměrnější, těžší a hlavně mnohem, mnohem dražší. Starší klavíry jsou dnes na trhu v cenách od 50.000 do 200.000,- Kč. Přímoúměrně s jejich cenami jsou také dražší jejich opravy. Tak jako u pianin rozhoduje o jejich ceně jejich výška, u klavírů je rozhodující jejich délka.

Také jejich mechanika je technicky naprosto jiná.

- Zhruba do roku 1910 se vyráběly klavíry s vymršťovací, tzv. vídeňskou mechanikou (kladívka jsou vymršťována ke strunám klávesami). "Vídeňská" se jmenuje proto, že právě přičiněním jihoněmeckých (J. A. Stein) a vídeňských (Andree Streicher) stavitelů klavírů byl tento způsob přenosu úhozu hráče z klávesy na kladívko v 2. polovině 16. století v podstatě standardizován.
- Od té doby, tedy od roku 1910 - některé firmy dříve, jiné později - až do dneška, se vyrábějí klavíry s mechanikou repetiční, tzv. anglickou (kladívka jsou po úhozu hráče na klávesy vystřelována ke strunám pomocí důmyslného mechanismu). S časem a technickým vývojem v různých stupních dokonalosti přenosu úhozu.

Proč vlastně byla repetiční mechanika vyvinuta? Protože je možno jejími komponentami regulovat vlastnosti přenosu úhozu z kláves na kladívka, která rozeznívají struny. U vymršťovací mechaniky je to v podstatě vyloučeno.

Při koupi nástrojů s vídeňskou mechanikou platí: velkou opatrnost při jejich koupi. Jsou to sice mnohdy překrásné kusy nábytku, ale často již těžko hratelné.

Zde platí dvojnásob: Nekupujte starší klavír bez jeho odborného posouzení !!!

na začátek stránky

 

Rozlišení Vaší obrazovky je:

WEB master: cafourek@klavirnictvi.cz