C E N Y

>> Ladění nástroje
900,- Kč
>> Tónování na normu a1 = 440 Hz
900,- Kč
>> Příplatek za sladění dvou nástrojů
600,- Kč
>> Ladění nástroje na koncert
900,- Kč
>> Asistence při koncertech
400,- Kč / hod
   
>> Intonování pianina
1 600,- Kč
>> Intonování klavíru
2 800,- Kč
   
>> Velká regulace mechaniky  -  pianino
od 850,- Kč
>> Velká regulace mechaniky  -  klavír
od 1 300,- Kč
   
>> Opravy na místě u nástroje
360,- Kč / hod.
   
>> Prohlídka nástroje
400,- Kč
>> Písemný posudek
1 000,- Kč
Ceny v tabulce jsou bez cestovních náhrad, spotřebovaných materiálů a náhradních dílů  

 

Umím "v terénu" za den kvalitně naladit až čtyři nástroje. Pochopitelně v závislosti na jejich technickém stavu, ale také intenzitě hluku v jejich okolí.

Platí: čím větší hluk, tím déle trvá ladění.

Přijedu kamkoliv v Olomouckém kraji a v jižní a západní části Moravskoslezského kraje. Vzdálenějším zákazníkům doporučuji, v zájmu šetření jejich výdajů na mé nezbytné cestovné, domluvit se se svými přáteli a známými v blízkém okolí, kteří mají také zájem o mé služby, na nějakém jednotném termínu. Tím se dosáhne toho, že svoje cestovní náklady rovnoměrně rozdělím mezi ně, takže například v případě čtyř zákazníků platí každý z nich jen čtvrtinu.

Poradenství obsahuje příjezd k nástroji, odborné posouzení a taxaci hodnoty, popřípadě kvalifikovaný odhad rozpočtu nákladů na případné opravy.

Opravy - náklady spojené s těmito pracemi jsou předběžně kvalifikovaně odhadnuty na stanovišti nástroje. V případě Vašeho souhlasu jsou také ihned provedeny. Vyžaduje-li však jejich rozsah a náročnost umístění piana do dílny, je po předběžném kvalifikovaném odhadu písemně vypracován prozpočet nákladů a po jeho odsouhlasení s Vámi také řádná smlouva o dílo. Rozpočet se stává její nedílnou součástí.

Mnoho závad dokážu odstranit přímo na místě stanoviště nástroje. Jestliže je však nezbytně nutné odvézt piano ke mně do dílny, přenechte veškeré starosti s jeho stěhováním a dopravou na mně.

WIR SPRECHEN DEUTSCH

 

Rozlišení Vaší obrazovky je:

WEB master: cafourek@klavirnictvi.cz

ČERNÁ PERLA - UBYTOVÁNÍ POBLÍŽ RYCHLEBKÝCH STEZEK V ČERNÉ VODĚ

 14 LET V ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH, NEJVYŠŠÍ MEZINÁRODINÍ STÁTNÍ ZKOUŠKA CAMBRIDGE CPE