VÝVOJ_2

Tónování na normu a1 = 440 Hz = komorní "A" (příprava na ladění)

800,- Kč

Ladění nástroje (po nezbytné stabilizační pauze cca 6 až 8 týdnů)

800,- Kč

Prohlídka nástrojr, poradenství a taxace

400,- Kč

Vypracování posudku technického stavu nástroje a jeho ekonomické ocenění

800,- Kč

 

Ceny uvedené v tabulce jsou bez cestovních nákladů.

Umím "v terénu" za den kvalitně naladit až čtyři nástroje. Pochopitelně v závislosti na jejich technickém stavu, ale také intenzitě hluku v jejich okolí.

Platí: čím větší hluk, tím déle trvá ladění.

Přijedu kamkoliv v Olomouckém kraji a v jižní a západní části Moravskoslezského kraje. Vzdálenějším zákazníkům doporučuji, v zájmu šetření jejich výdajů na mé nezbytné cestovné, domluvit se se svými přáteli a známými v blízkém okolí, kteří mají také zájem o mé služby, na nějakém jednotném termínu. Tím se dosáhne toho, že svoje cestovní náklady rovnoměrně rozdělím mezi ně, takže například v případě čtyř zákazníků platí každý z nich jen čtvrtinu.

Poradenství obsahuje příjezd k nástroji, odborné posouzení a taxaci hodnoty, popřípadě kvalifikovaný odhad rozpočtu nákladů na případné opravy a údržbu.

Údržba, opravy a regulace - náklady spojené s těmito pracemi jsou předběžně kvalifikovaně odhadnuty na stanovišti nástroje. V případě Vašeho souhlasu jsou také ihned provedeny. Vyžaduje-li však jejich rozsah a náročnost umístění piana do dílny, je po předběžném kvalifikovaném odhadu písemně vypracován prozpočet nákladů a po jeho odsouhlasení s Vámi také řádná smlouva o dílo. Rozpočet se stává její nedílnou součástí.

Mnoho závad dokážu odstranit přímo na místě stanoviště nástroje. Jestliže je však nezbytně nutné odvézt piano ke mně do dílny, přenechte veškeré starosti s jeho stěhováním a dopravou na mně.

WIR SPRECHEN DEUTSCH

 

Jste . návštěvníkem této stránky. Srdečné díky.

Právě přítomno návštěvníků online:

Rozlišení Vaší obrazovky je:

WEB master: cafourek@klavirnictvi.cz

ČERNÁ PERLA - UBYTOVÁNÍ POBLÍŽ RYCHLEBKÝCH STEZEK V ČERNÉ VODĚ

 14 LET V ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH, NEJVYŠŠÍ MEZINÁRODINÍ STÁTNÍ ZKOUŠKA CAMBRIDGE CPE